ОПШТИНА БЕРАНЕ

Радна група за израду Нацрта Стратешког плана развоја општине Беране

за период  2019-2023. године

Упућује

J А В Н И     П  О  З  И  В

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим субјектима

да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА ПЕРИОД  2019-2023. ГОДИНЕ

Све примједбе, предлози  и сугестије могу се доставити Радној групи за израду Нацрта Стратешког плана развоја општине Беране за период 2019-2023. године, улица IV Црногорске бр.1 Беране, путем поште или на имејл адресу opstinaberane@t-com.me и stprberane@gmail.com

Јавна расправа ће се одржавати у Малој сали општине Беране и трајаће 15 дана од дана објављивања Позива и Програма одржавања јавне расправе на сајту Општине Беране.

Овдје можете преузети План јавне расправе и Закључак:

План јавне расправе

Закључак

Стратешки план – Нацрт

Прилог СП 2019-2023