ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

 

На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18) и члана 131 Статута општине Беране („Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 42/18) Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Грађанима, мјесним заједницама, невладиним органицазијама, привредним друштвима и установама, политичким партијама, савјету за заштиту и развој локалне самоуправе да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

 

Нацрта

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛОКАЛНИ ЈАВНИ ЕМИТЕР “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БЕРАНЕ”

 

  1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 26.03.2019. до 09.04.2019. године, у малој сали Општине Беране, у складу са програмом јавне расправе.

 

  1. Увид у материјал може се извршити у канцеларији Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране сваког радног дана у периоду од 12:00 до 14:00 часова, током трајања јавне расправе.

 

  1. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани могу доставити у писаном облику приликом учешћа на самој јавној расправи, електронским путем на мејл адресу opstauprava@berane.co.me, као и путем пoште на адресу Општина Беране, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности за израду Нацрта Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу Локални јавни емитер “Радио телевизија Беране”, ул. IV Црногорске бригаде број. 1. до 004.2019. године.

 

Материјал можете преузети овдје:

Јавни позив ТВ

Програм јавне расправе ТВ

Закључак за јавну расправу ТВ

Одлука ТВ Беране