Општина Беране – Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО

На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18) и члана 131 Статута општине Беране („Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 42/18) Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО Општине Беране, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Грађанима, невладиним органицазијама , мјесним заједницама, политичким партијама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

одлуке о измјенама и допунама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама

 

  1. Јавна расправа ћe сe oдржaти у Вeликoj сaли Општинe Бeрaнe, a трajaћe 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa Пoзивa и Прoгрaмa oдржaвaњa јaвнe рaспрaвe

 

  1. Увид у материјал може се извршити у канцеларији Секретаријата за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО која се налази на градском стадиону сваког радног дана у периоду од 14:00 до 15:00 часова, током трајања јавне расправе.

Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани могу доставити у писаном облику приликом учешћа на самој јавној расправи, електронским путем на мејл адресу sport@berane.co.me, као и путем пoште на адресу Општина Беране, Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО за израду Предлога одлуке о измјенама и допунама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама  ул: IV Црногорске бригаде бр.1 до 20.12.2019.године.

Закључак

Нацрт Одлуке

Програм јавне расправе