Министарство економије расписује Јавни позив за учешће у
ПРОГРАМУ ЗА УНАПРЈЕЂЕЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА 2016. ГОДИНУ
Циљ Програма је побољшање иновативних способности малих и средњих предузећа у прерађивачкој индустрији кроз подстицање коришћења консултанских услуга за унапрјеђење иновативности и конкурентности.
ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 25. ЈУЛА 2016. ГОДИНЕ (до 17:00ч)

Комплетан текст позива је у прилогу:

Jавни позив додјела средстава за МСП