Министарство пољопривреде и руралног развоја расписује јавни позив за подршку развоју ланца вриједности кроз компоненту II Пројекта стварања кластера и трансформације руралних подручја (ИФАД), за пољопривредне произвођаче, за 2018. годину.

Javni poziv za dodjelu podrške razvoju lanca vrijednosti kroz Projekat r…

ANEKS 1 – Zahtjev za odobravanje projekta za KOMPONENTU 1

ANEKS 2 – Potrebna dokumentacija uz zahtjev za odobravanje projekta za K…

ANEKS 3 – Zahtjev za isplatu odobrene podrške

ANEKS 4 – Biznis plan za Potkomponentu 1.2