ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА БЕРАНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
Бр.10-951-1995
Беране, 05.12.2018.године

Општина Беране, на основу члана 39 и 40 Закона о државној имовини (,,Сл.лист ЦГ’’ бр.21/09, 40/11), члан 29 и 31 Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист Црне Горе“ бр. 44/10), члана 27 а у вези са чланом 23 Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Беране (,,Сл.лист ЦГ’’-општински прописи бр.28/14) и члана 3 Одлуке о утврђивању најнижег износа закупнине за земљиште на којем се постављају привремени и објекти монтажног карактера („Сл. лист РЦГ – општински прописи“, бр. 3/15) упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

Општина Беране објављује јавни позив за давање у закуп земљишта у власништву Општине на подручју предвиђеним Планом постављања привремених објеката, за потребе постављања објеката привременог карактера.

Овдје можете преузети комплетан текст јавног позива са парцелама које се дају у закуп и условима за добијање истих:

Javni poziv 2018