ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-694

Беране, 26.12.2018. године

На основу члана 134 став 1 Статута општине Беране (“ Сл. лист ЦГ“ – Општински прописи бр. 42/18), предсједник Скупштине општине Беране упућује

П  О  З  И  В

Свим заинтересованим представницима невладиних организација са сједиштем у Беранама, да присуствују радном састанку са предсједником Скупштине у циљу унапређења заједничког рада и  сарадње.

Састанак ће се одржати у петак, 28. децембра  2018. године са почетком у 11,00 часова у великој сали Скупштине општине Беране.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Новица  Обрадовић, с.р.