Комисија, формирана Рјешењем Предсједника општине Беране бр. 01-031-1445 од 19.05.2015.године, у циљу спровођења акције уређења града и околних насеља расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС 

за избор најуређенијег дворишта и терасе–балкона на подручју града и приградских насеља

Јавним огласом обухваћене су двије категорије:

I

– Двориште зграде за колективно становање или индивидуално породичне стамбене зграде

– Балкони и терасе стамбених објеката

II

Право учешћа на оглас имају све Заједнице етажних власника стамбених зграда, као и власници породичних стамбених објеката.

III

Заинересовани могу своје пријаве послати путем пријавног обрасца, који се може наћи на званичном сајту општине Беране www.berane.me или у канцеларији број 20 Општине Беране, сваког радног дана од 07 до 15 h,   на адреси:

Општина Беране, ул. 4 црногорске бригаде 1.

Пријаве се достављају до 20. јуна 2015. године.

Неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

Комисија формирана од стране предсједника Општине обићи ће локације пријављених кандидата за најуређеније двориште, терасу–балкон и донијети коначну одлуку о избору.

IV

Критеријуми приликом избора најљепшег дворишта и балкона-терасе су:

1.Зрелост врта

2.Просторни односи садржаја у дворишту

3.Одржавање и његовање биљака и зеленила

4.Уклапање у пејзаж

V

За најбоље уређено двориште и терасу – балкон предвиђене су следеће награде:

У категорији најуређеније двориште зграде за колективно становање или индивидуално породичне стамбене зграде:

I награда   200 €

II награда   150 €

III награда 100 €

У категорији најуређеније терасе – балкона стамбених објеката:

I награда  100 €

II награда  75 €

III награда  50 €

Покровитељ избора и награда је општина Беране.

VI

Оглас је објављен на огласној табли општине Беране, на сајту Општине Беране и путем локалног јавног емитера “Радио Беране“

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ