Јавни конкурс – „Он-грид и Офф-грид фотонапонски системи“

 

 

Фонд за заштиту животне средине Црне Горе (Еко фонд) објавио је Јавни конкурс за доделу субвенција за реализацију пројекта коришћења обновљивих извора енергије – за производњу електричне енергије за сопствене потребе у мрежном или самосталном раду „Он-грид и Офф-грид фотонапонски системи“
Рок за подношење пријава је 60 календарских дана од дана објављивања јавног конкурса, односно до 15:00 часова у просторијама Еко фонда, закључно са даном 17.02.2022.године.

Располозива средства по овом Јавном конкурсу износе 190.000,00 €, од чега 150.000,00 € је намијењено за он-грид системе, док 40.000,00 € је намијењено за офф-грид системе.

Максимални износ средстава подршке  Он-грид систем: Максимални износ средстава подршке које корисник може остварити за набавку и инсталацију фотонапонских система износи 40% прихватљивих трошкова, односно максимално до 25.000,00 €, у који износ мора бити укључен ПДВ.

Офф-грид систем: Максимални износ средстава подршке које корисник може остварити за набавку и инсталацију фотонапонских система износи 40% прихватљивих трошкова, односно максимално до 5.000,00 €, у који износ мора бити укључен ПДВ.

Право на средства Фонда могу остварити:
• микро, мала и средња предузећа;
• предузетници;
• сва физичка лица која су регистрована код надлежних органа за обављање самосталне дјелатности и по том основу остварују приходе.

Услови које корисници средстава морају испунити:
А) Општи услови које корисник средстава мора испунити за он-грид системе:
– Објекат изграђен на основу одговарајућег акта у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист Црне Горе“ бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018, 011/19 од 19.02.2019 и 082/20 од 06.08.2020) и сваки други који је наведеним или посебним законом с њим изједначен;
– Објекат који није дограђиван или мијењан у односу на акт који доказује његову законитост;
– Фотонапонски панели за производњу електричне енергије из обновљивих извора, снаге до 10 кW, на крову основног односно другог помоћног објекта, у смислу Закона о планирању простора и изградњи објеката су помоћни објекти;
– Постојеће бројило за обрачун електричне енергије води се на истог инвеститора фотонапонског система односно власника објекта;
– Објекти на којима је покренут поступак легализације не могу бити предмет финансирања све до правног окончања поступка;
– Подносилац пријаве не може бити оснивач предузетник и/или оснивач који има удјле у другом правном лицу коме је претходно одобрена субвенција овим Јавим конкурсом;
– Закупац објекта не може остварити право на одобрену субвенцију овим Јавим конкурсом;
– Подносилац пријаве не може остварити право на субвенцију за набавку и инсталацију офф-грид система овим Јавним конкурсом.
– Подносилац пријаве не може остварити право на субвенцију за набавку и инсталацију он-грид система овим Јавним конкурсом уколико је остварио право на додјелу субвенције на истом објекту у оквиру других програма и пројеката у 2022. години.
Општи услови које корисник средстава мора испунити за офф-грид систем:
– Производња електричне енергије за сопствене потребе у мјестима гдје није доступна дистрибутивна мрежа;
– Објекат који није дограђиван или мијењан у односу на акт који доказује његову законитост;
– Објекти на којима је покренут поступак легализације не могу бити предмет финансирања све до правног окончања поступка;
– Подносилац пријаве не може остварити право на субвенцију за набавку и инсталацију он-грид система овим Јавним конкурсом.

 

Kомплетна документација доступна је на линку:

хттпс://www.еко-фонд.ме/ме/јавни-конкурси/јавни-позиви/

Додатне информације могу се добити путем телефона: +382 20 262 933 или на адресу: info@eko-fond.me