Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упућује позив грађанима, стручној јавности и свим другим заинтересованим лицима да се укључе у процес јавних консултација у вези са Пројектом  „Регулација ријеке Лим на локацији Беране урбана зона“, који се реализује у оквиру регионалног Програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине, са циљем да се на предметним локацијама изведе и унаприједи заштита  од поплава (SDIP).

На јавним консултацијама ће бити детаљно представљени и објашњени „Акциони план расељавања“ (RAP) и „План управљања животном средином и социјалним питањима“  (ESMMP),  са циљем да се сва лица на које пројекат има или може имати утицај,  информишу у о реализацији самог пројекта, и омогући им се,  кроз давање коментара, сугестија или жалби, учествовање у реализацији пројекта.

RAP је доступан на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (https://www.gov.me/mpsv), на сајту Општине Беране (https://berane.me/), као и у штампаној форми у просторијама Општине Беране.

Слиједе информације везане за одржавање јавних консултација:

Датум: 20.07.2022.године

Вријеме одржавања: 15:00 h

Мјесто одржавања: Просторије зграде Општине Беране, адреса: IV Црногорске Бригаде бр. 1, 84300 Беране, Црна Гора

Предлози, сугестије и коментари након јавне консултације се могу доставити до 1. августа 2022. године, путем:

e-mail: mbulatovicsdip@gmail.com

тел: +382 68 634 889

пошта: Улица Баку 10, 81000 Подгорица, Монтенегро