Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упућује позив грађанима, стручној јавности и свим другим заинтересованим лицима да се укључе у процес јавних консултација у вези са Пројектом  „Регулација ријеке Лим на локацији Беране – урбана зона“, који се реализује у оквиру регионалног Програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине, са циљем да се на предметним локацијама изведе и унаприједи заштита  од поплава, (SDIP).

На јавним консултацијама ће бити детаљно представљени и објашњени „Акциони план расељавања“ (RAP) и „План управљања животном средином и социјалним питањима“ (ESMMP),  са циљем да се сва лица на које пројекат има или може имати утицај,  информишу о реализацији самог пројекта, и да им се,  кроз давање коментара, сугестија или жалби, омогући учествовање у реализацији пројекта.

Документација је доступна на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (https://www.gov.me/mpsv), на сајту Општине Беране (https://berane.me), као и у штампаној форми у просторијама Општине Беране.

Слиједе информације везане за одржавање јавних консултација:

Датум: 05.09.2022. године

Вријеме одржавања: 14:00h

Мјесто одржавања: Просторије зграде Општине Беране, адреса: IV црногорске бригаде бр. 1, 84300 Беране, Црна Гора

Предлози, сугестије и коментари након јавне консултације се могу доставити до 15. септембра 2022. године, путем:

е-маил: mbulatovicsdip@gmail.com

тел: +382 68 634 889

пошта: Улица Баку 10, 81000 Подгорица, Црна Гора

 

Добродошли.