Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма је покренуло поступак израде Студије ревизије за Национални парк „Биоградска гора“, коју израђује Агенција за заштиту животне средине. У складу са законом, дефинисана је обавеза обезбјеђивања јавног увида у студију заштите и спровођења јавне расправе. Више информација овдје.