О П Ш Т И Н А    Б Е Р А Н Е

 

Секретаријат за пољопривреду, туризам , водопривреду и заштиту животне средине Општине Беране

 

Упућује јавни

П О З И В

Јавним предузећима, грађанима, мјесним заједницама, невладиним организацијама, привредним друштвима и установама, Синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

Одлуке о водоснабдијевању на сеоском подручју општине Беране

 

Све примједбе, предлоге и сугестије могу доставити Секретаријату за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине општине Беране,

Улица Полимска бр. 66 Беране, и на факс број: 051-231-025 или на Е-маил poljoprivreda@berane.co.me.

Јавни увид у Нацрт локалног плана  може се вршити сваког радног дана у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине, улица Полимска бр. 66 у периоду од 11.12. – 25.12.2015. год., а јавна расправа ће се одржати у просторијама Општине Беране – мала сала од 09 – 11 часова по плану одржавања јавне расправе.

                                                                                                              Секретар

                                                                                                                  Ранко Шћекић

План Јавне расправе

Нацрт Одлуке