На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18) и члана 131 Статута општине Беране („Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 42/18) Комисија за израду Нацрта Пословника Скупштине општине Беране, упућује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

Грађанима, мјесним заједницама, невладиним органицазијама, привредним друштвима и установама, политичким партијама, савјету за заштиту и развој локалне самоуправе да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

 ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 23.01.2019. до 06.02.2019. године, у Малој сали Општине Беране, у складу са програмом јавне расправе.

2. Увид у материјал може се извршити у канцеларији Службе Скупштине сваког радног дана у периоду од 12:00 до 14:00 часова, током трајања јавне расправе.

3. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани могу доставити у писаном облику приликом учешћа на самој јавној расправи, електронским путем на мејл адресу skupstina@berane.co.me, као и путем пoште на адресу Општина Беране, Комисији за израду Нацрта Пословника Скупштине oпштине Беране, ул. IV Црногорске бригаде број. 1. до 002.2019. године.

Беране, 22.01.2019. године.                                                           ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ     Вида Ивановић, с.р.           

ПОСЛОВНИ СО – КОНАЧАН

Закључак за Пословник

Програм јавне расправе Пословник