Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана „Лијева обала Лима“, Општина Беране и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину, одржаће се у организацији Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма у периоду од 04.02. до 24.02.2021.године.

Предлози, сугестије и коментари могу се достављати путем е-маил-а: јавна.расправа@мепг.гов.ме или директно на архиву Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма, четврте Пролетерске бригаде број 19, Подгорица, закључно са 24.02.2021. године.

Министарство ће, у сарадњи са Општином Беране организовати јавну презентацију Нацрта Детаљног урбанистичког плана „Лијева обала Лима“, Општина Беране, дана 19.02.2021. године, од 11-13х у сали Скупштине Општине Беране. ИСПУ за ДУП Лијева обала Лима и Нацрт ДУП ЛОЛ (Лијева обала лима), можете преузети са доље наведеног линка Министарства:

https://mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/239037/Javna-rasprava-o-Nacrtu-Detaljnog-urbanistickog-plana-Lijeva-obala-Lima-Opstina-Berane-i-Nacrtu-Izvjestaja-o-strateskoj-procjeni.html