У организацији Министарства одрживог развоја и туризма Владе Црне Горе 20.10.2015.године у 13.30 часова одржаће се Јавна расправа о Нацрту Закона о становању и одржавању стамбених зграда за општине Беране, Андријевица, Рожаје, Плав, Гусиње и Петњица, у згради Службе заштите- Сала за састанке, у Беранама, улица Слободе и мира бб (заобилазница).

Позивају се грађани Берана, етажни власници и органи управљања у стамбеним зградама, као и друга заитересована јавност, да узму учешћа у јавној расправи о  Нацрту Закона о становању и одржавању стамбених зграда и дају своје примједбе и сугестије на исти.

Поменути Нацрт Закона налази се на службеној страници Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе у секцији Јавна расправа.

Детаљније на:

http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/152923/JAVNI-POZIV-ZA-UcEscE-U-JAVNOJ-RASPRAVI-O-NACRTU-ZAKONA-O-STANOVANJU-I-ODRzAVANJU-STAMBENIH-ZGRADA.html