ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду

Упућује

ЈАВНИ П О З И В

 

Грађанима, мјесним заједницама, Синдикату, политичким организацијама, невладиним организацијама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у Јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

Стратешког плана руралног развоја општине Беране

за период 2020 – 2024.

 

Све примједбе и сугестије могу се доставити Секретаријату за пољопривреду, туризам и водопривреду, општина Беране, улица Полимска 66, Беране, на факс бр. 051 / 233-357 или е-маил:

poljoprivreda@berane.co.me

Увид у материјал може се обавити у канцеларији Секретаријата током периода одржавања

јавне расправе од 25.05. до 10.06.2020 године од 12 до 14 часова.

Можете преузети:

ЗАКЉУЧАК

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

СТРАТЕШКИ ПЛАН