ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО

На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18) и члана 131 Статута општине Беране („Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 42/18) Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО Општине Беране, упућује

                                                                                   ЈАВНИ ПОЗИВ

Грађанима,свим спортским организацијама(спортским клубовима.општинским спортским савезима,школским друштвима,спортско-рекреативним организацијама) мјесним заједницама, невладиним органицазијама, политичким партијама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

                         СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ БЕРАНЕ 2019-2021.

1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 07.06.2019. до 21.06.2019. године, у малој сали Општине Беране, у складу са програмом јавне расправе.

2. Увид у материјал може се извршити у канцеларији Секретаријата за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО која се налази на градском стадиону сваког радног дана у периоду од 12:00 до 14:00 часова, током трајања јавне расправе.

3. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани могу доставити у писаном облику приликом учешћа на самој јавној расправи, електронским путем на мејл адресу sport@berane.co.me, као и путем пoште на адресу Општина Беране, Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО за израду Нацрта Стратегије развоја спорта у општини Беране 2019-2021., IV Црногорске бригаде број 1, закључно са 21.06.2019. године.

 

Документа можете преузети овдје:

Нацрт – Стратегија развоја спорта у општини Беране 2019-2021

Јавни позив

Програм јавне расправе