ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине

Упућује јавни

П  О  З  И  В

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим субјектима да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ГАРАЖАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

 

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране, улица IV Црногорске бригаде бр.1 Беране, путем поште или на имејл адресу: stambeno@berane.co.me

 

Увид у материјал може се извршити у канцеларији број 16 Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине, сваког радног дана у периоду од 12 до 14 часова, сво вријеме трајања јавне расправе.

 

Јавна расправа ће се одржати у Великој сали Oпштине Беране, а трајаће 15 дана од дана објављивања Позива и Програма одржавања јавне расправе на сајту Општине Беране.

 

                                                                               ВД СЕКРЕТАР

                                                                                        Милош Кастратовић

Јавни позив табеларно

Програм јавне расправе

Закључак Предсједника

НАЦРТ ОДЛУКА о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране 2020. година