ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

               Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО

 

На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18) и члана 131 Статута општине Беране („Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 42/18) Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО Општине Беране, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Грађанима, свим спортским организацијама(спортским клубовима.општинским спортским савезима, школским друштвима,спортско-рекреативним организацијама) мјесним заједницама, невладиним органицазијама, политичким партијама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

 

НАЦРТА ОДЛУКЕ

о финансирању и суфинансирању спорта

                                                                               

  1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 30.10.2019. до 13.11.2019. године, у великој сали СО Беране, у складу са програмом јавне расправе.

 

  1. Увид у материјал може се извршити у канцеларији Секретаријата за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО која се налази на градском стадиону сваког радног дана у периоду од 14:00 до 15:00 часова, током трајања јавне расправе.

 

  1. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани могу доставити у писаном облику приликом учешћа на самој јавној расправи, електронским путем на мејл адресу sport@berane.co.me, као и путем пoште на адресу Општина Беране, Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО за израду Предлога Одлуке за финансирање и суфинансирање спорта ,IV Црногорске бригаде бр.1 до 13.11.2019.године.

 

Беране, 30.10.2019. године.                                                                                                                        

                                                                          СЕКРЕТАР 

Горан Фолић, с.р.

 

Предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта

Закључак

Јавна расправа

Јавни позив