Секретаријат за планирање и уређење простора упућује јавни позив Јавним предузећима, грађанима, мјесним заједницама, невладиним организацијама, привредним друштвима и установама, Синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању НАЦРТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  Локалне студије локације за изградњу потисно проточне МХЕ на водоводу Беране-Лубнице

1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 18.10.2017.г. до 01.11.2017.г. у малој сали у згради Општине сваког радног дана од 13-14ч.

2. Презентација Нацрта наведног плана од стране обрађивача  УРБИ.ПРО.д.о.о-Подгорице извршиће се дана 24.10.2017.г. у времену од 12-14х у Малој Сали Општине Беране

3. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани корисници простора могу доставити приликом учешћа на јавној расправи,  органу овлашћеном за спровођење јавне расправе као и путем е-маил urprostora@berane.co.me