ОПШТИНА БЕРАНЕ

 

На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18, 34/19, 38/20) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине упућује

 

 ЈАВНИ  ПОЗИВ

 

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим субјектима да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

 

НАЦРТА

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 2020-2024. ГОДИНЕ

Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани могу доставити у писаном облику, приликом учешћа на самој јавној расправи, електронским путем на мејл адресу stambeno@berane.co.me, као и путем пoште на адресу Општина Беране, Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране за израду Нацрта Локалног плана заштите животне средине општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде број. 1 до 09.06.2020. године.

Увид у материјал може се извршити у канцеларији број 10 Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине, сваког радног дана у периоду од 12h до 14h, током трајања јавне расправе.

Јавна расправа ће се одржати у периоду од 26.05.2020. до 09.06.2020. године, у Великој сали Општине Беране, у складу са Програмом јавне расправе.

Можете преузети:

ЗАКЉУЧАК

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ЛОКАЛНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ