ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту
животне средине

Упућује јавни П О З И В грађанима, мјесним заједницама, Синдикату и предузетницима, политичким организацијама, невладиним организацијама и другим заинтересованим организацијама

Да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању
Н а ц р т а Локалног плана управљања отпадом за период 2016 – 2020.

Све примједбе и сугестије могу се доставити Секретаријату за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине, Општине Беране, ул. Полимска бр.66, Беране, на фаx.бр. 051/233-357 или на емаил: poljoprivreda@berane.co.me
Увид у материјал може се извршити у канцеларији Секретаријата у периоду одржавања јавне расправе од 30.06. до 15.07.2016. године од 12 do 14 ч као и на сајту Општине.

П Р О Г Р А М

Јавне расправе Нацрта Локалног плана управљања отпадом за период 2016 – 2020.

  1. Привредници – 6. јул 2016, 10 часова
  2. НВО – 6. јул 2016, 12 часова
  3. Политичке организације – 7. јул, 10 часова
  4. МЗ и грађани – 7. јул,  12 часова

Јавне расправе ће се одржати у малој сали СО Беране у организацији Секретаријата за туризам, пољопривреду, водопривреду и зсштиту животне средине

Нацрт локалног плана управљања отпадом