ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

Упућује јавни

П О З И В

Грађанима, мјесним заједницама, Синдикату, политичким организацијама, невладиним организацијама и другим заинтересованим организацијама

да се

укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Н a цр т a

Локалног акционог плана за социјалну

инклузију Рома и Египћана 2019-2023

Све примједбе, предлози и сугестије могу се доставити Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности општине Беране улица IV Црногорске бр. 1 Беране, на фах: 051/ 233- 357 или на имејл: opstauprava@berane.co.me

Увид у материјал може се извршити у канцеларији бр. З Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности.

Јавна расправа ће се одржати од 13.11. до 15.11.2019. године.

 

Документа

Локални акциони план за социјалну инклузију Рома и Египћана 2019-2023