Секретаријат за планирање и уређење простора  упућује јавни позив Јавним предузећима, грађанима, мјесним заједницама, невладиним организацијама, привредним друштвима и установама, Синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању НАЦРТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  ДУП-а ХАРЕМЕ

1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 18.10.2017.г. до 01.11.2017.г. у просторији МЗ Хареме сваког радног дана од 09-11ч.

2. Презентација Нацрта наведног плана од стране обрађивача УРБИ.ПРО.д.о.о-Подгорице извршиће се дана 24.10.2017.г. у времену од 10-12ч у малој сали Општине Беране

3. Све примједбе,предлоге и сугестије заинтересовани корисници простора могу доставити приликом учешћа на јавној расправи,  органу овлашћеном за спровођење јавне расправе као и путем е-маил urprostora@berane.co.me.