ОПШТИНА БЕРАНЕ

 Секретаријат за планирање и уредјење простора

 Упућује јавни

 П О З И В

 Јавним предузећима, грађанима, мјесим заједницама, невладиним организацијама, привредним друштвима и установама, синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да се укључи у јавну расправу и даљу допринос у разматрању

 НАЦРТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Измјена и допуна ДУП-а „Десна обала Лима“

 

Јавна расправа ће се одржати у периоду од 01.03.2017. године до 10.03.2017. године у Малој Сали у згради Општине сваког радног дана од 14-15 часова.

Презентација Нацрта наведеног плана од стране обрађивача:

– РЗУП АД Подгорица извршиће се дана 08.03.2017. године у времену од 12-14 часова у Малој сали Општине Беране

 

Све примедбе, предлоге и сугестије заинтересовани корисници простора могу доставити  приликом учешћа на јавној расправи.

 

                                                                                               СЕКРЕТАР

                                                                                               Марко Лалевић

Одлука, закључак и план јавна расправе

Графички дио