ОПШТИНА БЕРАНЕ
Секретаријат за финансије и економски развој

Упућује

Ј А В Н И     П  О  З  И  В

Грађанима, мјесним заједницама, Синдикату, НВО, политичким партијама, привредницима, предузетницима и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА
 ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица IV Црногорске бр. 1 – Беране или на фаx: 051/233-357, као и на имејл: finansije@berane.co.me од 7. до 21. децембра 2018. године.

Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране

 

План Јавне расправе

Закључак

Нацрт Буџета за 2019. годину