ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за финансије и економски развој

Упућује јавни

П О З И В

Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату, НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама

да се

укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица IV Црногорске бр.1 Беране на факс: 051/233-357 или на Е-маил finansije@berane.co.me од 04.12. до 18.12.2015. године.
Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране

Нацрт Буџета за 2016. годину

Образложење Буџета

 План

Закључак

Мишљење Министарства финансија