Правилником за избор најуспјешнијег спортисте и спортске екипе године, Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО Oпштине Беране одређује услове за избор и начин предлагања кандидата за најуспјешнијег спортисту и спортску екипу године, критеријуме за оцјену резултата, састав и рад Жирија за избор најуспјешнијих спортиста, колектива и спортских радника, посебна признања и друга питања која су од значаја за избор.

Детаљније:

Правилник – спорт