На Збору грађана МЗ Буче, одржаном у скупштинској сали, изабран је Савјет Мјесне заједнице, који броји девет чланова. Већином гласова присутних, одлучено је да Савјет МЗ Буче буде у следећем саставу: Александар Ђуришић, Маринко Голубовић, Данка Голубовић, Ранко Бојчић, Никола Голубовић, Радуле Јоксимовић, Дуле Отовић, Драгољуб Бојовић, Милутин Мићовић.
На Збору је изабран и Надзорни одбор од три члана који чине: Панто Бојчић, Милоје Отовић и Ранко Мићовић.


На конститутивној сједници Савјета, одржаној након Збора грађана, нови Савјет МЗ Буче је већином присутних чланова изабрао Александара Ђуришића за предсједника Савјета МЗ Буче, који ће и у наредне четири године заступати ову мјесну заједницу. За замјеника предсједника Савјета изабран је Милутин Мићовић.


Збору грађана, испред локалне самоуправе, присуствовао је ВД Секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Милош Раковић.