ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-556

Беране, 22. новембар 2019. године,

 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА

 

  1.  Предлог Одлуке одавању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама

 Статута ДОО “Спортски центар“ Беране;

Oдлука одбора директора

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу

са НВО

  1. Извјештај о раду са финансијским исказом за 2018. годину и Програм

 рада са финансијским планом за 2019. годину, ДОО “Спортски центар“  

 Беране;(Извјештај и програм)

Одлуке одбора директора

Извјестилац: директор ДОО “Спортски центар

  1. Извјештај о раду Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних

 организација за 2018. годину;

Извјестилац: предсједница Савјета

  1. Нацрт Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава

 за подршку женском предузетништву;

Извјестилац: одборница Јелена Божовић

 

  

 

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                        Новица  Обрадовић, с.р.