ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-016/20-289

Беране, 12. новембар 2020. године,

 

Скупштини општине Беране, сходно члану 85 став 6 Пословника Скупштине достављени су предлози за допуну дневног реда за XI сједницу Скупштине,  која је сазвана за 16. новембар 2020. године, и то:

 

  1. Извјештај о раду са финансијским пословањем за 2019. годину и План рада за 2020. годину ДОО “Агенције за изградњу и развој Беране“ Беране;

Извјештај о раду за 2019. г. ДОО“Агенције за иградњу и развој Беране“

План рада за 2020. г.ДОО“Агенција за изградњу и развој Беране“

Извјестилац: извршни директор ДОО “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране

 

         2.Предлог Одлуке о кредитном задуживању општине Беране;

 

Предлог Одлуке о кредитном задуживању општине Беране

Извјестилац: Секретар Секретаријата за финансије и економски развој

    

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                       Новица  Обрадовић, с.р.