ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-016/20-306

Беране, 23. новембар 2020. године,

 

Поштовани/а,

На основу члана 85 став 6 Пословника Скупштине, достављамо Вам предлог предсједника Општине за допуну дневног реда за XI сједницу Скупштине општине Беране, која је заказана за 27. новембар 2020. године

 

  1. Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу Локални јавни емитер „Радио телевизија Беране“;

 

Извјестилац: секретарка Секретаријата за Општу управу и друштвене дјелатности.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                         Новица  Обрадовић, с.р.