ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-74

Беране, 21. 02. 2019. године.

 

На основу члана 77 Пословника Скупштине, предсједник Општине, као овлашћени предлагач, доставио је Предлог Одлуке о регулисању саобраћаја на територији општине Беране, за допуну дневног реда пете редовне сједнице Скупштине, која је заказана за 25. фебруар 2019. године.

Предлог одлуке 

Извјештај са Јавне расправе

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Новица  Обрадовић, с.р