У складу са Локалним планом активности за постизање родне равноправности у општини Беране 2015-2017, испред Секртаријата за општу управу и друштвене дјелатности, у оквиру имплементације активности истог; у периоду од децембра прошле године до априла 2016.године, успјешно су реализована два тренинга, активност “Економско оснаживање жена“ и медијско промовисање „Лиге познатих жена и мушкараца општине Беране“, у трајању од четири мјесеца.
Тренинзи су подржани од стране Министарства за људска и мањинска права и Мисије ОЕБС-а у Црној Гори.
Остале наведене активности је финансијски подржала Општина Беране, а активности реализовао Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности.
Средином октобра 2016.године, планирана је реализација активности из једне од стратешких области Локалног плана активности за постизање родне равноправности у општини Беране-здравство.
Биће организован мамографски преглед (рендгенски преглед дојки) за 250 жена руралног, урбаног подручја и маргинализованих група.
Све информације можете добити од координаторке активности, Фатиме Међедовић-Беговић на телефон:069 020 098.