У периоду од 01.12. до 29.12.2017. године Агенција за изградњу и развој изводила је следеће радове:
– Насипање локалних путних праваца у мјесним заједницама: Виницка, Долац, Лужац, Буче, Будимља,Полица и Дапсиће;
– Чишћење снијега на свим локалним и категорисаним путевима на територији општине Беране;
– Постављање нових линија уличне расвјете у мјесним заједницама: Петњик, Будимља, Виницка и Доње Луге, засеок Лисијево Поље, као и одржавање уличне расвјете;
– Учествовање у новогодишњем украшавању на градским улицама,
– Редовно одржавање.
Сви радови се изводе механизацијом Агенције за изградњу и развоj.