У периоду од 17.6 до 1.8. 2016. године Агенција за изградњу и развој је изводила следеће радове:

-Исијецање асфалтног застора и санација ударних рупа у приградској зони.
-Припрема терена, уклањање помоћних објеката, израда саобраћајнице и паркинг простора, реконструкција припрема за асфалтирање улице код Музичке школе (прикључна улица према Полимској улици).

Изградња потпорног зида, припрема, санација и асфалтирање локалног пута у Загорју.
Ископ темеља и израда потпорног зида у МЗ Виницка.
-Санација макадамских путева у МЗ Дапсиће, МЗ Доње Заостро, МЗ Долац-Велиђе, МЗ Калудра, локација Ржани поток.
– Насипање пута у МЗ Бубање.
– Припрема за асфалтирање улице у МЗ Долац,
-Исијецање асфалтног застора за санацију ударних рупа у МЗ Буче, МЗ Полица, МЗ Полица и МЗ Лужац.
– Чишћење пута према Јеловици
-Завршетак спортских терена у МЗ Бабино и МЗ Пешца.

-Преграђивање Лима за потребе градске плаже испод хотела Беране

– Израда бине на Његошевом тргу.
-Замјена уличних свјетиљки на Талуму.

Сви радови у претходном периоду су обављани механизацијом Агенције за изградњу и развој.