У претходном периоду Агенција за изградњу и развој изводила је следеће радове:

– Израда канала за одводњавање у МЗ Штитари;

– Oбјележавање хоризонталне и вертикалне сигнализације у Светосавској улици;

– Уклањање стуба за расвјету и искључивање оштећеног кабла на прилазу ОШ „Вукашин Радуновић“;

– Чишћење снијега са пута према депонији у Рујиштима;

– Редовно одржавање.

Ови радови се изводе механизацијом Општине Беране.