У претходном периоду Агенција за изградњу и развој изводила је следеће радове:

– Исијецање асфалтног застора у циљу санирања ударних рупа у МЗ Петњик, локација Мршина бара и МЗ Доње Луге, локација Лисијево поље;

– Профилисање пута од Коњског према Локви Бучичкој;

– Редовно одржавање уличне расвјете;

– Санација ударних рупа у насељима Хареме и Доње Луге;

– Насипање платоа испред мјесног дома у МЗ Лубнице, локација Бастахе;

– Припрема за асфалтирање у приградским насељима;

– Профилисање пута у МЗ Буче (Југовине, Бањевац);

– Асфалтирање ударних рупа у приградским насељима;

– Насипање пута у МЗ ЛубницеПраћевац.

Ови радови се изводе механизацијом Општине Беране.