Претходних дана Агенција за изградњу и развој изводила је следеће радове:

–  Исијецање асфалтног застора у циљу санирања ударних рупа у МЗ Петњик, локација Машина бара;

– Профилисање пута од Коњског према Локви Бучичкој;

– Редовно одржавање уличне расвјете.

Ови радови се изводе механизацијом Општине Беране.