ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за планирање и уређење простора

Упућује јавни

П О З И В

Јавним предузећима, грађанима, мјесним заједницама, невладиним организацијама, привредним друштвима и установама, синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Локалне студије локације за кат.парцеле 1772/7 и 1770/6 КО Буче и 42/3 и 42/7 КО Виницка

1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 14.09.2016.год. до 28.09.2016.год. у Малој Сали у згради Општине сваког радног дана од 14-15х.

2. Презентација Нацрта наведеног плана од стране обрађивача:

-доо „Монтенегропројект“ из Подгорице извршиће се дана 20.09.2016.год. у времену од 10-11х у Малој сали општине Беране

3. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани корисници простора могу доставити приликом учешћа на јавној расправи

Секретар,

Марко Лалевић

План