ДОО „Паркинг сервис“ Беране, обавјештава  кориснике јавних паркиралишта у општини Беране, да ће се дана 07.07.2017. године вршити обележавање хоризонталне сигнализације на новосаграђеном јавном паркиралишту у улици VIII Црногорске.

Овим путем молимо станаре и друге кориснике поменутог јавног паркиралишта, да до завршетка радова премјесте своја возила, како би се исти несметано спровели.