На састанку, који је јуче одржан у Подгорици, предсједник општине Драгослав Шћекић и потредсједник Раде Кљајић разговарали су са Зораном Ђукановићем, извршним руководиоцем  Електропривреде Црне Горе АД Никшић по питању добијања позитивног мишљења Електропривреде Црне Горе о могућности прикључка мини- хидроелектрана на електро- дистрибутивни систем које је Д.О.О.,,Бенерго“ тражило за двије мини- ходроелектране , и то мХе Миоље Поље и Дапсиће. Обје су планиране да се поставе на систем градског водовода.

Том приликом је договорено да ће Електропривреда  дати позитивно мишљење у току наредне недеље за израду елабората који ће представљати основ за давање сагласноти за енергетску дозволу за ове двије мини- хидроелектране.