Комисија за преиспитивање законитости поступка расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике је 14. 08. 2015. године, одржала VI сједницу. Сједници су поред чланова Комисије на позив Комисије присуствовале и учеснице у судском спору поводом додјеле станова за службенике и намјештенике, Фатима Међедовић Беговић и Биљана Лакићевић, службенице запослене у општини Беране.

Поред документације коју су доставили органи локалне управе и други субјекти, Комисија је извршила увид и у документацију учесника у судском спору поводом додјеле станова за службенике и намјештенике.

С обзиром да поједини подаци из Уговора о преносу права својине, закљученог између ЦФССИ и Општине Беране изазивају сумњу да 11 Владиних станова финансира Општина Беране,

предсједница Комисије, Вида Ивановић, је упознала чланове Комисије са захтјевом који је упутила Служби предсједника Општине да доставе захтјев који је Општина Беране упутила Влади Црне Горе (Комисији за стамбена питања) јула мјесеца 2010. године, за рјешавање стамбених питања 11 лица запослених у органима државне управе, локалне самоуправе, просвјете и здравства. На основу одговора Службе предсједника установљено је да тај захтјев није у посједу Службе предсједника Општине, након чега је предсједница Комисије упутила допис Влади Црне Горе (Комисији за стамбена питања) да до 01.09.2015. године, доставе копију траженог захтјева, на основу којег је Влада Црне Горе (Комисија за стамбена питања) донијела одлуке и рјешења о додјели станова за 11 лица.

Након исцрпне, вишесатне расправе, Комисија је једногласно усвојила следеће

З а к љ у ч к е:

  1. Комисија је увидом у пријемну књигу предсједника Општине, за период 2010-2012. године утврдила, да је од стране Фонда за солидарну стамбену изградњу и Хелпа, примљено укупно 10 дописа везаних за расподјелу кадровских  станова и станова за службенике и намјештенике општине Беране. Од примљених 10 дописа, један је захтјев поднешен од лица које тражи додјелу стана под истим условима као за службенике и намјештенике општине Беране, које није службеник Општине, а за које је Комисија током рада утврдила да му је додијељен стан. Комисија  је у Служби предсједника пронашла свега 3 дописа, док осталих 7 не постоје у документацији Службе.
  2. Комисија ће упутити захтјев предсједнику Општине Беране да Комисију у писаној форми информише докле се стигло са извршавањем судских одлука: П.бр. 2540/14 и П.бр. 122/15.
  3. Комисија ће тражити пријем код предсједника Општине како би га обавијестила са досадашњим радом Комисије.
  4. Да се Секретаријату за финансије и економски развој упути захтјев да достави податке Комисији, о томе да ли су предсједник и чланови Комисије за рјешавање стамбених кадровских потреба и Комисије за рјешавање стамбених потреба службеника и намјештеника органа локалне управе општине Беране, примили накнаду за рад.