САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Комисија за преиспитивање законитости поступка расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике, је 04.05.2015. године одржала, другу сједницу. У складу са закључцима са претходне сједнице, разматрана је документација, коју су доставили Служба предсједника Општине и Служба Скупштине. Предмет разматрања су Одлуке које је донио бивши предсједник Општине, Уговори, скупштинске Одлуке и друга пратећа документација, која се односи на поступак расподјеле станова за службенике и намјештениике општине Беране и поступак расподјеле кадровских станова, а која је у посједу ових органа.
Увидом у достављену документацију, Комисија је уочила бројне неправилности, о чему ће након прикупљања комплетне документације бити обавијештена јавност.
Комисија ће и даље наставити да прикупља документацију од свих органа и служби општине Беране, Фонда за солидарну изградњу, извођача радова и других субјеката,
Сједници Комисије су присуствовали сви чланови Комисије.