Етичка комисија за изабране представнике и функционере је 23.12.2015. године, одржала четврту сједницу у текућој години. На сједници су анализирани резултати рада комисије у вези примјене Етичког кодекса током 2015. године, и једногласно констатовано да је комисија редовно одржавала сједнице, како је и прописано Одлуком о оснивању Комисије.

Реализовани су сви закључци које је комисија доносила на одржаним сједницама,између осталог: Етички кодекс је постављен у Скупштинској сали, у холу зграде Општине и канцеларији Предсједника општине, чију израду је спонзорисао члан комисије  Сеад Јашаровић. У холу зграде Општине постављена је и кутија за представке и иницијативе.

Предсједник комисије је учествовао на семинару одржаном  у Подгорици, који су организовали Заједница општина и канцеларија OSCE-а, на тему “Вођење поступка пред  Етичком комисијом за изабране представнике и функционере локалне самоуправе“. Семинар је организован на иницијативу секретарке Скупштине општине Беране.

Предсједник Комисије истакао је да ће годишњи Извјештај о раду за 2015. годину, поднијети Скупштини на разматрање на првој наредној сједници у 2016. години. Договорено је да до краја седмице, у сарадњи са Бироом за односе са јавношћу општине Беране, Предсједник комисије да интервју за ЛЈЕ „Радио Беране“