С А О П Ш Т Е Њ Е

Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе изабран на сједници Скупштине општине Беране, дана 06. 04. 2015. године, одржао је Прву конститутивну сједницу 08.05.2015. године.

У складу са Одлуком о Савјету за развој и заштиту локалне самоуправе сједницу је сазвао и њоме пресједавао предсједник Скупштине општине Беране, Горан Киковић.

На сједници Савјета изабран је једногласно за предсједника Савјета, Драган Чукић и донешен нови Пословник о раду Савјета. Савјет је одредио и секретара Савјета, Милену Обрадовић.