Етичка комисија за изабране представнике и функционере је, на другој сједници одржаној 27. 05. 2015. године, утврдила листу изабраних представника и функционера у општини Беране на које се односи Етички кодекс.

Договорено је да се свим изабраним представницима и функционерима,  именованим у овом мандату, који још увијек нијесу потписали изјаву о прихватању Етичког кодекса, иста достави на потписивање. Комисија је на истој сједници утврдила и Образац представке о повреди Етичког кодекса, као и Образац евиденције изабраних представника и функционера у који се уносе : лични подаци, назив функције коју обављају, као и основни подаци  о вршењу функције – дан ступања на функцију и сл.

Образац представке о повреди Етичког кодекса  ће бити истакнут на сајту општине Беране, који заинтересована странка може подићи и у службеним просторијама Службе Скупштине.

Комисија ће упутити захтјев Служби за заједничке послове општине Беране, да изврши набавку кутије за пошту Етичке комисије.

Чланом 39 Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере је прописано да се за представке и иницијативе може у згради Општине поставити посебна кутија за пошту Етичке комисије.

Етичка комисија ближе уређује питања у вези са изгледом и начином постављања, повјерљивости, садржаја и ограниченог приступа кутије за пошту.

DSCN0229 DSCN0230 DSCN0231