Дводневни тренинг у оквиру пројекта „Зелена острва“ за запослене у јавним институцијама и активисте који се баве заштитом животне средине из Црне Горе и Албаније одржан је 21. и 22. фебруара у Беранама.

Пројекат „Зелена острва“ има за циљ унапређење система управљања отпадом, смањење загађења и јачање капацитета јавних институција за правилно прикупљање отпада у општинама Беране и Малеси е Мадхе.

На тренингу учествовали су представници институција из Црне Горе и Албаније (представници општина, комуналних предузећа и комуналних полиција), као и представници невладиног сектора који се баве заштитом животне средине. Фокус тренинга био је на проблему управљања отпадом у прекограничној области, а окупио је око 50 учесника. Ово је тренинг, који се надовезује на први који је одржан у Скадру у децембру прошле године.

Овај пројекат спроводи општина Беране у сарадњи са партнерима: општина Малеси е Мадхе и организације ВИС Албанија и Каритас Црне Горе. Пројекат финансира Европска унија у оквиру ИПА прекограничног програма између Црне Горе и Албаније 2014-2020.

Вриједност пројекта је око пола милиона евра и реализује се 30 мјесеци.