У току је реaлизација пројекта “Цјеложивотно учење”, који имплементира Општина Беране, у сарадњи са д.о.о. Mondo Bianco – PJ Script Беране, а финансира Завод за запошљавање Црне Горе.

ПРОЈЕКАТ "ЦЈЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ": Обука за четрнаест ОСИ

Пројекат „Цјеложивотно учење“ тиче се унапређења знања и компетенција особа са инвалидитетом (ОСИ) и њиховог ангажовања и стицања услова за запошљавање након обуке и развијања вјештина за сервисирање рачунара, као и обуке на раду у социјалном предузећу које се бави пословима израде промотивног материјала и дизајна. Укупна вриједност пројекта је 51.828,16 евра.

“У пројекат је укључено четрнаест особа са инвалидитетом и они су у складу са планираним пројектним активностима, завршили са тренинзима психолошке подршке. Након завршеног тренинга подршке, десет особа је 28. октобра започело обуку за сервисера/ку рачунара, и ту обуку изводи Средња стручна школа у Беранама, као лиценцирани извођач програма образовања за одрасле, док су четири особе са инвалидитетом започеле обуку на раду у д.о.о. Mondo Bianco – PJ Script. По завршетку обуке, осам лица ће се запослити у предузећима чији је оснивач Општина, а двоје у поменутом предузећу на период од шест мјесеци, до краја пројекта”, казао је финансијски менаџер пројекта Радуле Бојовић и навео да је пројектом такође предвиђено опремање радних мјеста са рачунарима, као и набавка возила која ће користити сервисери/ке.

Општи циљ овог пројекта је унапређење положаја особа са инвалидитетом и њихово укључивање у друштвене токове и тржиште рада кроз унапријеђене радне капацитете. Специфични циљ се тиче унапређења знања и компетенција ОСИ, њиховог ангажовања и стицања услова за запошљавање након развијања вјештина током обуке на радном мјесту и током обуке од стране лиценцираног извођача обуке за одрасле.

Пројекат “Цјеложивтно учење” започео је 28. јула и трајаће годину дана.